Convocatòria assemblea AMPA 6 de juny

ÚLTIMA REUNIÓ GENERAL DE L’AMPA 6 DE JUNY A LES 20.00H

ORDRE DEL DIA:

  • Aprovació acta anterior

  • Informacions de presidència ( explicació temes que s’han treballat des de la darrera reunió i properes accions a fer)

  • Festa Final de curs i aprovació despesa

  • Elecció president  de l’AMPA proper curs 2013 – 2014

  • Aprovació activitats extraescolars

  • Aprovar proposta de xandalls i bates

  • Aprovació pressupostos serveis acollida

  • Creació comissió tornada a l’escola

  • Precs i preguntes

La teva participació és important perquè tots junts fem escola!!
Agrairem confirmeu assistència a: ampalapau@gmail.com 

Aplicació de l’IVA als menjadors escolars

L’aplicació IVA als menjadors continua igual, a l’espera resposta UE

De moment no hi ha canvis en la normativa vigent. La UE, després de demanar informació a Espanya, ha de verificar perquè es continua gravant l’IVA als menjadors.

més informació aquí

debat obert menjador al 21% aquí

Famílies amb veu

 

L’AMPA de l’escola LA PAU ha particpat en el projecte Famílies amb veu, us convidem a veure el projecte que està desenvolupant la Fundació Jaume Bofill i us animem a que si alguna família vol formar par de la comisió de l’AMPA per treballar aquest projecte només cal que contacti a través de mail ampalapau@gmail.com i ens ho faci saber.

 

Festa de l’aigua

FESTA DE L’AIGUA   ·   DIVENDRES DIA 7 DE JUNY
Els nens/es que es quedin a dinar aquell dia hauran de portar una bossa  amb tovallola, xancles, banyador, i pistola d’aigua. Tot marcat amb el nom.
Inscripcions fins el 22 de maig al despatx de l’AMPA de 9h a 10h
Organitza 7iTRIA pel servei de menjador de l’escola

Servei casalet d’estiu durant la jornada intensiva

 

Per aquelles famílies que ho necessitin,  durant la jornada intensiva del 10 al 21 de juny, s’ofereix a través de 7iTRIA servei de casalet d’estiu  per cobrir les hores no lectives fins a les 16.30h o a les 17h

Aquelles famílies que estiguin interessades hauran d’emplenar aquesta fitxa d’ INSCRIPCIO CASALET LA PAU i entregar-la al despatx de l’AMPA de dilluns a divendres de 9h a 10h o bé enviar-la per mail a ampalapau@gmail.com

Convocatòria beques de menjador curs 2013 – 2014

 

Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar Curs 2013/2014

Descripció:  L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals, tramitats en règim de concurrència competitiva, per al curs 2013/2014 per a la utilització del servei de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil dels centres sufragats amb fons públics de la comarca de l’ Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei. Aquests ajuts s’atorgaran amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol•licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal.

Les famílies presentaran les sol•licituds al Servei d’Ensenyament del CCAP, acompanyades per la documentació corresponent segons correspongui.

Consulta tota la documentació que cal presentar aquí

Bases de la convocatòria

Impresos del tràmit: sol·licitud-beques-menjador-curs-2013-14

 

Més informació sobre jornada continuada

Benvolguts, benvolgudes,

Degut a que el text del correu referent a la jornada continuada ha provocat alguns dubtes volem fer uns aclariments al respecte:

– La jornada continuada no fa referència a l’horari intensiu d’estiu, es tracta de planificar la jornada educativa diferent, essent l’horari lectiu de 9.00 a 14.00 i l’horari de menjador de 14.00 a 16.30, per tant sense modificacions en la durada, només cal establir les pauses correctes pel bon aprenentatge.

– La sessió de dijous només és informativa. Ni la reunió ni l’enquesta tenen valor decisori. Els horaris escolars es proposen a les escoles sota unes normes establertes pel Departament d’Ensenyament.

– L’horari  del curs 2013-2014 pot seguir sent l’establert fins ara.

– No s’ha fet cap consulta prèvia, la sessió de dijous és per informar als pares i mares, un cop feta la sessió enviarem les enquestes per correu electrònic i penjarem tota la informació necessària al Web de l’AMPA.

– S’ha demanat a la direcció del centre el vist i plau per poder-ho fer a l’escola i explicar prèviament  el que pretenem informar.

Insistim en que només es pretén informar de què suposa la jornada continuada, en cap cas els pares i mares podem modificar l’horari escolar, però podem opinar que creiem que és el millor pels nostres fills i filles.

Més info a: JORNADA CONTINUADA

Atentament,

REUNIÓ INFORMATIVA JORNADA CONTINUADA

Aquest dijous, 9 de maig a les 20.00 hores esteu convocats a la sessió informativa sobre la jornada continuada.
L’objectiu de la reunió és facilitar tota la informació respecte a aquest tema, solucionar dubtes i  escoltar la vostra opinió.
No et quedis fora d’aquest  procés! La teva opinió és molt important i per això recomanem que assistiu a la reunió informativa.
Podeu confirmar la vostra assistència a: ampalapau@gmail.com
Us hi esperem!!!