Més informació sobre jornada continuada

Benvolguts, benvolgudes,

Degut a que el text del correu referent a la jornada continuada ha provocat alguns dubtes volem fer uns aclariments al respecte:

– La jornada continuada no fa referència a l’horari intensiu d’estiu, es tracta de planificar la jornada educativa diferent, essent l’horari lectiu de 9.00 a 14.00 i l’horari de menjador de 14.00 a 16.30, per tant sense modificacions en la durada, només cal establir les pauses correctes pel bon aprenentatge.

– La sessió de dijous només és informativa. Ni la reunió ni l’enquesta tenen valor decisori. Els horaris escolars es proposen a les escoles sota unes normes establertes pel Departament d’Ensenyament.

– L’horari  del curs 2013-2014 pot seguir sent l’establert fins ara.

– No s’ha fet cap consulta prèvia, la sessió de dijous és per informar als pares i mares, un cop feta la sessió enviarem les enquestes per correu electrònic i penjarem tota la informació necessària al Web de l’AMPA.

– S’ha demanat a la direcció del centre el vist i plau per poder-ho fer a l’escola i explicar prèviament  el que pretenem informar.

Insistim en que només es pretén informar de què suposa la jornada continuada, en cap cas els pares i mares podem modificar l’horari escolar, però podem opinar que creiem que és el millor pels nostres fills i filles.

Més info a: JORNADA CONTINUADA

Atentament,