Convocatòria beques de menjador curs 2013 – 2014

 

Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar Curs 2013/2014

Descripció:  L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals, tramitats en règim de concurrència competitiva, per al curs 2013/2014 per a la utilització del servei de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil dels centres sufragats amb fons públics de la comarca de l’ Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei. Aquests ajuts s’atorgaran amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol•licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal.

Les famílies presentaran les sol•licituds al Servei d’Ensenyament del CCAP, acompanyades per la documentació corresponent segons correspongui.

Consulta tota la documentació que cal presentar aquí

Bases de la convocatòria

Impresos del tràmit: sol·licitud-beques-menjador-curs-2013-14