Convocatòria assemblea AMPA 6 de juny

ÚLTIMA REUNIÓ GENERAL DE L’AMPA 6 DE JUNY A LES 20.00H

ORDRE DEL DIA:

  • Aprovació acta anterior

  • Informacions de presidència ( explicació temes que s’han treballat des de la darrera reunió i properes accions a fer)

  • Festa Final de curs i aprovació despesa

  • Elecció president  de l’AMPA proper curs 2013 – 2014

  • Aprovació activitats extraescolars

  • Aprovar proposta de xandalls i bates

  • Aprovació pressupostos serveis acollida

  • Creació comissió tornada a l’escola

  • Precs i preguntes

La teva participació és important perquè tots junts fem escola!!
Agrairem confirmeu assistència a: ampalapau@gmail.com