Es constitueix la comissió de menjador per aquest curs 2013-2014

El passat dijous dia 17 d’octubre, es va constituir la comissió de menjador per aquest curs 2013 – 2014.  Aquesta comissió la formen un vocal de la junta de l’AMPA i 4 mares voluntàries. Totes juntes s’encarregaran de valorar el servei de menjador de l’escola, realitzaran trimestralment reunions amb l’empresa proveïdora 7iTRIA juntament amb la direcció de l’escola i gestionaran incidències i consultes que els pares i mares usuaris del servei ens feu arribar SEMPRE a través del mail ampalapau@gmail.com o bé a través d’un escrit que podeu deixar a la bústia de l’AMPA.

Si vols col”laborar amb l’escola dels teus fills, mira en quines comissions podries arribar a col·laborar una mica del teu temps ens ajudarà a tots!!

comissió de carnestoltes · comissió de Sant Jordi · comissió reutilització de llibres · comissió final de curs · comissió extraescolars · comissió festes de Nadal i Reis