Consells escolars i participació de les famílies a l’escola.

“Famílies amb veu” publica l’informe breu resultant de l’anàlisi de la situació actual de la participació formal de les famílies en els òrgans de govern dels centres educatius a Catalunya

“Famílies amb veu” publica Consells escolars i participació de les famílies a l’escola. Una lectura marcada per la LOMCE. L’informe, el número 48 de la col·lecció Informes Breus de la Fundació Jaume Bofill, explica la situació actual que viuen les famílies dins dels consells escolars i el futur proper que dibuixa la LOMCE. Dins de l’anàlisi general de la participació de les famílies a l’escola que té per objectiu el projecte «Famílies amb veu», l’informe sobre els canals de participació formals n’és una peça clau perquè ens remet als fonaments de dret d’aquesta participació.

Aquest informe dedica una bona part a l’anàlisi jurídica, doncs és en aquest àmbit en el qual les societats catalana i espanyola, des de la democràcia, han legitimat i han anat fent evolucionar el concepte de governança del sistema educatiu, i que amb l’aprovació de la LOMCE es troba en un moment d’inflexió. També s’analitza la dinàmica dels consells escolars de centre, les limitacions, les potencialitats i les perspectives de futur un cop aprovada aquesta llei. La part final descriu la part més institucional i menys coneguda de la participació de les famílies, els consells escolars d’àmbit superior, i se’n fa un recorregut que mostra com han estat dinamitzats.

Més info a: enllaç

 

Quins pares entren a l’escola i quins es queden a la porta?

Dimarts 8 d’abril de 2014 a les 18.30 h al Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa” . “Famílies amb veu” i la Fundació Jaume Bofill us convida a debatre sobre les qüestions següents:

Si els centres tenen la clau d’entrada de les escoles, quins dispositius s’estan mobilitzant per fomentar una participació activa i coresponsable? S’està oferint la clau de la porta d’entrada a les famílies o tot queda en bones intencions? Si hi ha una gran diversitat de famílies, per què unes tenen més facilitat per a involucrar-se a l’organització escolar i d’altres no s’hi sentin convidades? Hi ha condicionants interns de la participació, relacionats amb l’estructura familiar, el nivell d’estudis, la classe social o l’origen dels pares? Qui mana a l’escola? Què entenem per participar?

Més info a: enllaç

Què és la intel·ligència emocional?

Què és la intel·ligència emocional?

Xerrada gratuïta, dirigida especialment a pares, mares, mestres i educadors/es en general.

Una aproximació teòrica, una visió pràctica i un espai per a preguntes, i conclusions finals.
A càrrec de Natàlia Càlix, psicòloga i terapeuta Gestalt.

8 d’abril de 20:30- 22:30h al Casal d’entitats de Sant Sadurní.

Organitza AMPA la Pau.