Quins pares entren a l’escola i quins es queden a la porta?

Dimarts 8 d’abril de 2014 a les 18.30 h al Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa” . “Famílies amb veu” i la Fundació Jaume Bofill us convida a debatre sobre les qüestions següents:

Si els centres tenen la clau d’entrada de les escoles, quins dispositius s’estan mobilitzant per fomentar una participació activa i coresponsable? S’està oferint la clau de la porta d’entrada a les famílies o tot queda en bones intencions? Si hi ha una gran diversitat de famílies, per què unes tenen més facilitat per a involucrar-se a l’organització escolar i d’altres no s’hi sentin convidades? Hi ha condicionants interns de la participació, relacionats amb l’estructura familiar, el nivell d’estudis, la classe social o l’origen dels pares? Qui mana a l’escola? Què entenem per participar?

Més info a: enllaç