Llista provisional de les candidatures a la junta de l’AMPA i vocals

Benvolgudes famílies, tot seguit publiquem la llista provisional de les candidatures a la junta de l’AMPA i vocals.

Presidència: Maite Oñate
Vicepresidència: – pendent d’asignació
Secretaria: Raquel Lopez
Tresoreria: Eva Boj

Vocalia d’extraescolars: Marta Suàrez
Vocalia menjador: Olga Casabayó i Laia Millas
Vocalia festes: Mari C. Torres i Marta Suàrez
Vocalia comunicació i imatge: Andrea Clemente
Vocalia families: Marta Suàrez
Vocalia material i roba: – pendent d’asignació.
Vocalia tresoreria (suport tresoreria): Marta Suàrez
Vocalia representant al consell escolar: – pendent d’asignació
Vocalia Som Escola: – pendent d’asignació

Vocalia sense especificar: Ana Aguilar i Jessica Sànchez

 

Demà es podran fer les esmenes i alegacions. I dijous publicarem les llistes definitives.

Gràcies per la vostra participació!

 

 

Eleccions a la junta de l’AMPA

Els Estatuts de la nostra AMPA, estableixen que enguany s’ha de exercir la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Això significa que iniciem ja el procés electoral per triar la nova Junta Directiva, que exercirà durant els propers anys. Aquest  període s’iniciarà oficialment  a la presentació en els estaments oficials, aproximadament al març del 2017.

 

Us recordem que només podran presentar candidatures i votar aquells membres socis de l’AMPA que ho siguin abans de la finalització del període de presentació de candidatures i que estiguin al corrent del pagament de la quota anual, dels rebuts d’activitats i dels serveis gestionats per l’AMPA. Al ser una quota familiar, només podrà votar un membre de la familia.

CANDIDATURES

Les candidatures que es presentin per a constituir la Junta Directiva de l’AMPA poden ser;

  • INDIVIDUALS o
  • CONJUNTES, és a dir, formades per un grup de socis i sòcies que s’uneixen per a presentar-se com a grup. Cada membre d’aquest grup tindrà un lloc designat dins de la Junta Directiva.

La candidatura conjunta ha de cobrir els següents càrrecs: president/a, vicepresident/a, tresorer/a i secretari/a. Així doncs les candidatures conjuntes o tancades hauran d’estar conformades per un mínim de quatre membres. Per presentar-vos cal que ompliu la butlleta de “Candidatura conjunta”.

Si no voleu formar part d’aquest equip directiu però voleu portar una Vocalia heu d’omplir la butlleta de “Candidatura a Vocalia”. Sent vocal també formareu part de la Junta de l’AMPA com a responsable de la Vocalia que hagueu escollit o en el grup de treball escollit (si hi ha més d’una candidatura).

Animem a tots els socis i sòcies de l’AMPA La Pau que presenteu les vostres candidatures per tal de fer realitat els projectes i idees que teniu per a aquesta escola.

 

IMPORTANT:

Volem que tingueu present que qualsevol representació, qualsevol càrrec, requereix una mínima dedicació de temps, ja que d’aquesta dedicació depèn el funcionament de les diverses activitats i serveis oferts des de l’AMPA a l’alumnat i a les famílies, com són: acollida matinal, migdia, activitats extraescolars, menjador, xerrades i sortides per famílies, web de l’AMPA, gestió de subvencions, coordinació amb el centre per tirar endavant el projecte d’escola, festes, accions per aconseguir diners per les despeses en les colònies, i altres per tenir valors d’ecologia i sostenibilitat, relacions externes (ajuntament, representants per FAPAC,…)

 

El calendari del procés d’eleccions que es va aprovar en assemblea és el següent:

 

Del 16 al 30 de gener de 2017 Presentació de candidatures.
31 de gener de 2017 Publicació de llista provisional amb les candidatures.
1 de febrer de 2017 Esmenes.
2 de febrer de 2017 Publicació de llista definitiva amb les candidatures.
8 de febrer de 2017

Dia d’eleccions (si hi ha més d’una candidatura).

de 8.45h a 9.30h

de 12.15h a 13.15h

de 16.30h a 17.30h

13 de febrer de 2017

Assemblea general: us convoquem a l’assemblea general ordinària a les 17.15h, on es tractaran els següents punts de l’ordre del dia:

• Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

• Presentació de la nova Junta Directiva.

• Signatura nous Estatus de l’AMPA La Pau, aprovats en assemblea anterior.

• Torn obert de paraula.

Per presentar la vostra candidatura, ho podeu fer per correu electrònic o bé a la bústia de l’AMPA.
A la candidatura heu d’indicar, les vostres dades personals, núm de soci, motiu per el què us presenteu i objectius. Haureu d’adjuntar una fotografia. I el formulari corresponent que podeu descarregar en els següents enllaços;
Gràcies per formar part!!!