Contacte

Mitjans per comunicar-se amb l’AMPA:

e-mail de l’AMPA ampalapau@gmail.com

forumalri de suggeriments, agraïments i queixa que podeu emplenar aquí