Responsabilitat civil

Aquesta assegurança cubreix la Responsabilitat Civil que pot exigir-se als òrgans de la pròpia FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), així com a cada una de les AMPA associades a la mateixa, pels següents conceptes:

  • Per l’actuació dels òrgans representatius de FAPAC i de les seves AMPA (òrgans  unipersonals, juntes directives, comisions, assamblees) en l’exercici de les funcions que els  hi són pròpies a cada una d’elles.
  • L’organització i/o execució de qualsevol activitat pròpia d’una Associació de pares i mares d’alumnes, o de la seva federació, com per exemple cursos, conferències, jornades,  seminaris, reunions dels seus membres, excursions o campaments.
  • Per l’actuació de qualsevol persona que dirigeixi, imparteixi o executi una activitat en nom  de FAPAC o de les seves AMPA, bé sigui a títol gratuit o onerós, qualsevol que sigui el  tipus de contracte que el lligui amb aquelles, sempre i quan l’activitat estigui degudament  aprovada per l’òrgan competent de FAPAC o de les seves AMPA.
  • La propietat, lloguer o usdefruit de terrenys, edificis o locals destinats a la normal realització  del seu objecte social.
  • La intoxicació alimentària derivada del subministrament de menjars o begudes.
  • Els danys soferts pels alumnes dels centres llurs AMPA estiguin associades a FAPAC, així  com pels danys que aquests puguin ocasionar mentre estiguin sota la custòdia o vigilància  dels assegurats.
  • Per la representació i defensa jurídica dels assegurats en pleits derivats de fets coberts per  aquesta pòlissa.

Més informació a: Guia ràpida assegurances

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s